Παράδοση επιταγών σε δικαιούχους προγράμματος «Η REVOIL επιλέγει την οικογένεια!»

featured image

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της REVOIL για ενεργοποίηση του προγράμματος στήριξης του θεσμού της οικογένειας «Η REVOIL επιλέγει την οικογένεια!», πραγματοποιήθηκε σήμερα 21 Ιουνίου στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, η παράδοση του χρηματικού ποσού των 3.000 ευρώ στους δικαιούχους του προγράμματος.

Στέλιος Καλαφατάς Τεχνικός Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκατάστασης, Μάγδα Παπαδημούλη Προϊσταμένη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Πρόκειται για μία ετήσια συνεισφορά στον οικογενειακό προϋπολογισμό όλων των εργαζομένων που έχουν ή θα ήθελαν να αποκτήσουν τρίτο παιδί.

Το πρόγραμμα ξεκινάει από το πρώτο έτος και διαρκεί μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.

Με σεβασμό και φροντίδα για την ελληνική οικογένεια, η REVOIL προχωρά έμπρακτα σε στήριξη της μεγάλης επαγγελματικής της οικογένειας.

Από το Blogger.