Παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ηγουμενίτσας

featured image

Σε παρατάσεις στις προθεσμίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των λιμένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ηγουμενίτσας, προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Ταμείο, οι νέες προθεσμίες έχουν ως εξής:

Για την πώληση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης: Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020, Για την υπο-παραχώρηση του «Φίλιππος Β» στο λιμάνι της Καβάλας: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, και Για την πώληση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας: Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020.

Για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

«Σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (η «Πρόσκληση»), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») ανακοινώνει την απόφασή του να παρατείνει την Ημερομηνία Υποβολής που ορίζεται στην Παράγραφο 5.2 της Πρόσκλησης σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 16 Οκτωβρίου 2020 και έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα, GMT +2).

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια που τους δίνεται στην Πρόσκληση. Όλοι οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και του παρόντος είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ: www.hradf.com», αναφέρει η σχετική με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ανακοίνωση.

Για το λιμάνι της Καβάλας

«Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4. της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων, σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄, ΟΛΚ Α.Ε. (η «Πρόσκληση»), που δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουλίου 2020, το Ταμείο ανακοινώνει, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα).


Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4. της
Πρόσκλησης μέχρι την 8 η Οκτωβρίου 2020, έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα).

Όλοι οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια που τους δίνεται στην Πρόσκληση. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και του παρόντος είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ: www.hradf.com», αναφέρει η σχετική με το λιμάνι της Καβάλας ανακοίνωση.

Για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

«Σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (η «Πρόσκληση»), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») ανακοινώνει την απόφασή του να παρατείνει την Ημερομηνία Υποβολής που ορίζεται στην Παράγραφο 5.2 της Πρόσκλησης σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 30 Οκτωβρίου 2020 και έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα, GMT +2).

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4. της Πρόσκλησης, μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2020 και έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα, GMT + 2).

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια που τους δίνεται στην

Πρόσκληση. Όλοι οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και του παρόντος είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ: www.hradf.com», αναφέρει η σχετική με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ανακοίνωση.

Πηγή: www.newsbeast.gr


Από το Blogger.